CHYLOMIKRONY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CHYLOMIKRONY

jedna z głównych grup lipoprotein mających istotne znaczenie fizjologiczne i ważnych w diagnostyce klinicznej. Chylomikrony powstają z wchłanianych w jelicie triacylogliceroli i dostają się do krążenia krwi przez naczynia chłonne. Po posiłkach mogą one powodować zmętnienie osocza. Chylomikrony z krwi są szybko usuwane (ich biologiczny czas półtrwania u człowieka wynosi poniżej 1 godziny) dzięki aktywności enzymu - lipazy lipoproteinowej. W wyniku działania tego enzymu z chylomikronów usunięte zostaje ok. 90% triacyloglicerolu i apolipoproteina C. Składniki nie usunięte przez lipazę stanowią składowe cząstek określanych jako remnanty chylomikronów lub chylomikrony resztkowe. Remnanty są następnie wychwytywane przez wątrobę, a zawarte w nich estry cholesterolu i triacyloglicerole są hydrolizowane i metabolizowane. W ten sposób chylomikrony stwarzają układ transportowy dla spożywanych tłuszczów i umożliwiają wykorzystanie ich przez organizm.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.