CHVOSTKA OBJAW

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CHVOSTKA OBJAW

pojawienie się mimowolnego kurczu mięśni twarzy po lekkim opu-kiwaniu nerwu twarzowego nieco do przodu od otworu przewodu słuchowego zewnętrznego. Wywoływany w celu ujawnienia tężyczki utajonej. Może występować u około 10% osób zdrowych.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.