CHRZĘSTNIAKOMIĘSAK

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CHRZĘSTNIAKOMIĘSAK

CHRZĘSTNIAKOMIĘSAK-fcbondrosarcomaj; występuje między 25 a 50r.ż., bądź to w kości zdrowej, bądź jako zezłośliwienie chrzęstniaka, śródkostnie lub przykostnie, najczęściej w kości udowej, ramiennej i w kościach miednicy. Najgorzej rokują guzy w przynasadach kości kończyn, miednicy oraz łopatce. Leczenie operacyjne, czasami chemioterapia. Rokowanie jest niepewne.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.