CHRZĘSTNIAK ZARODKOWY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CHRZĘSTNIAK ZARODKOWY

(chondroblastoma), guz Codmana; rzadki nowotwór występujący głównie w drugiej dekadzie życia, umiejscowiony najczęściej w obrębie kolana, tj. bliższej nasadzie kości piszczelowej i dalszej nasadzie kości udowej. Jest to zmiana uważana za łagodną. Leczenie jest chirurgiczne.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.