CHRONAKSJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CHRONAKSJA

miara pobudliwości tkanek, czyli najkrótszy czas trwania impulsu elektrycznego niezbędny do wywołania skurczu mięśnia. Stymulacja elektryczna odpowiedniego nerwu ruchowego wywołuje skurcz danego mięśnia. Wartość CH. wyraża się w milisekundach, do jej oznaczenia konieczna jest znajomość reobazy. Reobaza jest miarą pobudliwości tkanki i odpowiada najmniejszej, czyli progowej wartości nasilenia impulsu prostokątnego, o czasie trwania 1000ms, która powoduje reakcję tkanki pobudliwej. Duże wartości reobazy świadczą o małej pobudliwości tkanki. Oznaczanie wartości chronaksji i reobazy pozwalają ocenić stan pobudliwości badanego mięśnia, czyli stan jego unerwienia.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.