CHROMOSOMOWE ABERRACJE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CHROMOSOMOWE ABERRACJE

nieprawidłowości liczbowe i strukturalne chromosomów. Wśród aberracji chromosomowych wyróżnia się: 1) aberracje chromosomowe liczbowe: trisomie - polegające na występowaniu pojedynczych dodatkowych chromosomów (trisomia 21 - zespół Downa, trisomia 18 -zespół Edwardsa, trisomia 13 - zespół Patau); monosomie - brak jednego chromosomu; poliploidie - zwielokrotnienie podstawowego zestawu chromosomów (tri-, tetraploidie); 2) aberracje chromosomowe strukturalne: translokacje część chromosomu odrywa się i przyłącza do innego, niehomologicznego chromosomu; inwersje -odwrócenie odcinka chromosomu; delecje utrata części chromosomu; duplikacje podwojenie części chromosomu.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.