CHROMATYNA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CHROMATYNA

złożona struktura zbudowana z bardzo długich dwupasmowych cząsteczek DNA i białek zasadowych zwanych histonami oraz z mniejszej ilości białek niehistonowych i RNA. Cząsteczka DNA nawinięta jest jako lewoskrętna helisa na histony, tworząc nukleosom. Badania za pomocą mikroskopu elektronowego wykazały, że oprócz struktury samych nukleosomów, chromatyna zorganizowana jest w struktury wyższego rzędu: nić chromatynową 10nm i 30 nm. Nić 10nm składa się ze stykających się ze sobą, równolegle ułożonych nukleosomów. Dodatkowe skręcenie nici 10nm powoduje powstanie nici chromatynowej 30 nm. Dalsze ścisłe upakowanie nici prowadzi do powstania chromosomów. Każda komórka organizmu wielokomórkowego posiada identyczną informację genetyczną w postaci takich samych sekwencji DNA. Różnice między różnymi komórkami tłumaczy się występowaniem tzw. regionów chromatyny aktywnej i nieaktywnej. Chromatyna aktywna (euchromatyna), ulega szybciej replikacji i może być transkrybowana, natomiast chromatyna nieaktywna (heterochromatyna) nie ulega transkrypcji i jest ściślej upakowana od euchromatyny.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.