CHROMATYDY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CHROMATYDY

siostrzane połówki podłużnie podzielonego chromosomu, które pod koniec podziału mitotycznego lub w czasie podziału mejotycznego rozchodzą się, dając początek nowym homologicznym chromosomom. Chromatyda jest kopią chromosomu powstającą w wyniku replikacji DNA, która ma miejsce przed każdą mejozą i mitozą.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.