CHROMATOGRAFIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CHROMATOGRAFIA

metoda fizyczno-chemiczna służąca do celów analitycznych i uzyskiwania preparatów. Zależnie od rodzaju zastosowanej metody rozróżnia się chromatografie: cienkowarstwową, gazową, żelową, cieczową, bibułową, kolumnową. W zależności od procesu decydującego o rozdziale wyróżnia się CH. powinowactwa, adsorpcyjną, jonowymienną.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.