CHROMANIE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CHROMANIE

upośledzenie chodzenia spowodowane różnymi przyczynami, np. skrócenie kończyny po złamaniu, usztywnienie stawu. Chromanie przestankowe - to ból i skurcz mięśni goleni w trakcie chodzenia. Zmusza to chorego do zatrzymania się po przejściu nawet krótkiego odcinka. Przyczyną CH.R jest znaczne niedokrwienie kończyny dolnej spowodowane niedrożnością bądź zwężeniem tętnic w wyniku miażdżycy. Bardzo nasilone CH.R w zasadzie uniemożliwia chodzenie.




Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.