Choroba

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


Choroba

reakcja organizmu na działanie czynników chorobotwórczych, objawiające się zaburzeniami w jego funkcjonowaniu i współdziałaniu poszczególnych narządów.
Zobacz również, zioła Choroba:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.