CHOREOATETOZA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CHOREOATETOZA

wspólnie występujące objawy pląsawicy i atetozy. Do tych objawów zalicza się: krótkotrwałe ruchy mimowolne kończyn i twarzy połączone z ruchami o charakterze skręcającym. Są one obserwowane najczęściej w chorobie Huntingtona, w toczniu trzewnym, a także jako objawy polekowe.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.