CHONDROCYTY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CHONDROCYTY

komórki chrzestne tkwiące w jamkach istoty podstawowej. Mogą występować pojedynczo lub po kilka, tworząc tzw. grupę izogeniczną. W zależności od wieku i umiejscowienia w chrząstce mogą mieć kształt kulisty lub owalny. Chondrocyty produkują składniki substancji międzykomórkowej chrząstki oraz wytwarzają enzymy degradujące składniki macierzy i jej włókna. Czynność chondocytów jest regulowana hormonalnie oraz działaniem mediatorów lokalnych, niektórych czynników wzrostu, interleukin (np. parathormon, kalcytonina, tyroksyna i somatomedyny). Na ich funkcje ma także wpływ oddziaływanie sił mechanicznych.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.