CHOLESTEROL

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CHOLESTEROL

amfipatyczny lipid, ważny składnik błon oraz zewnętrznej warstwy lipoprotein osocza. Występuje w postaci wolnej lub jako ester z kwasami tłuszczowymi o długim łańcuchu węglowym. Wolny cholesterol jest transportowany przez lipoproteiny i na zasadzie równowagi wymienia się z cholesterolem innych lipoprotein i błon. Zestryfikowany cholesterol znajduje się w większości tkanek jest postacią zapasową. Jest syntetyzowany w wielu tkankach z acetylo-CoA. Ponad połowa cholesterolu w organizmie człowieka powstaje z syntezy, pozostała ilość jest dostarczana z pokarmem. Praktycznie wszystkie tkanki zawierające komórki jądrzaste zdolne są do syntetyzowania cholesterolu. Cholesterol jest prekursorem wszystkich steroidów w organizmie: kortykosteroidów, hormonów płciowych, kwasów żółciowych i witaminy D. Znajduje się w pokarmach pochodzenia zwierzęcego, takich jak: żółtko jaja, mięso, wątroba i mózg. Około 70-75% cholesterolu wchodzi w skład lipoprotein o małej (LDL - ang. low density lipoproteins) i pośredniej gęstości (IDL - ang. intermediate density lipoproteins), około 20% znajduje się w lipoproteinach o dużej gęstości (HDL - ang. high density lipoproteins), natomiast pozostała część w lipoproteinach o bardzo małej gęstości (VLDL - ang. very low density lipoproteins). Cholesterol odgrywa ważną rolę w procesach patologicznych. Jest głównym składnikiem kamieni żółciowych, ale najważniejszy jest jego udział w powstawaniu miażdżycy tętnic i choroby niedokrwiennej serca. Miażdżyca tętnic charakteryzuje się odkładaniem cholesterolu i jego estrów w ścianie
naczynia. Na powstawanie zmian miażdżycowych największy wpływ ma zwiększenie ilości cholesterolu zgromadzonego w LDL, występuje też odwrotna zależność między stężeniami HDL a chorobą niedokrwienną serca. Prognostycznie najbardziej znaczący jest stosunek LDL: HDL, który w warunkach prawidłowych powinien być mniejszy od 5. Na stężenie cholesterolu we krwi największy wpływ mają czynniki dziedziczne. W celu zmniejszenia stężenia cholesterolu we krwi należy zastąpić w diecie pewną ilość nasyconych kwasów tłuszczowych wielonienasyconymi lub jednonienasyconymi kwasami tłuszczowymi. W wielonienasycone kwasy tłuszczowe bogaty jest olej słonecznikowy, olej z nasion bawełny, kukurydzy oraz soi, natomiast oliwa z oliwek zawiera wiele jedno-nienasyconych kwasów tłuszczowych. Nie jest jasne, dlaczego wielonienasycone kwasy tłuszczowe powodują zmniejszenie stężenia cholesterolu we krwi.
Zobacz również, zioła CHOLESTEROL:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.