CHOLANGIOPANKREATOGRAFIA WSTECZNA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CHOLANGIOPANKREATOGRAFIA WSTECZNA

ERCP fang. endoscopic retrograde cholangiopancreatography); nowoczesne badanie endoskopowe polegające na wprowadzeniu odpowiedniego cewnika od strony dwunastnicy. Można w ten sposób zmniejszyć ciśnienie w przewodzie żółciowym wspólnym ułatwiając odpływ żółci, usunąć kamień z przewodu żółciowego. ERCP umożliwia pobranie ewentualnych wycinków przy podejrzeniu nowotworu brodawki, w przypadku zwężenia PZW można założyć protezę do światła przewodu (tzw. stent). Kontrast pozwala zobrazować stan dróg żółciowych.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.