CHOLANGIOGRAFIĄ

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CHOLANGIOGRAFIĄ

diagnostyczne badanie radiologiczne dróg żółciowych; polega na podaniu dożylnie środka kontrastowego. Jest metodą z wyboru dla uwidocznienia wewnątrz-i zewnątrz wątrobowych dróg żółciowych, stwierdzenia ewentualnej przeszkody w odpływie żółci. W przypadku znacznego poszerzenia dróg wewnątrz wątrobowych wykonywana jest tzw. Ch. przezskórna. Bezpośrednie wprowadzenie cewnika do przewodu żółciowego zmniejsza ciśnienie żółci i zmniejsza żółtaczkę. Ch. wykonuje się również śród operacyjnie podając kontrast poprzez igłę wprowadzoną do przewodu żółciowego uwidocznionego w trakcie operacji. Była to bardzo popularna metoda diagnostyczna ułatwiająca usuwanie kamieni żółciowych z przewodów żółciowych - obecnie w znacznym stopniu wyparta przez ultrasonografię.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.