CHLOROPIKRYNA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CHLOROPIKRYNA

(CI,CNOJ, trichloroni-trometan; bezbarwna ciecz o przenikliwym zapachu. Używana do dezynfekcji i dezynsekcji magazynów. W czasie I wojny światowej wykorzystywana jako bojowy środek trujący. Drażniąc skórę i błony śluzowe, wywołuje łzawienie, duszność, wymioty i obrzęk płuc. Skażone oczy należy obficie przemyć wodą, w razie duszności podaje się tlen.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.