CHLOROFORM

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CHLOROFORM

(CHCI,), trichlorometan; bezbarwna ciecz o charakterystycznym słodkawym zapachu, piekącym smaku, temperaturze wrzenia 61 °C i gęstości 1,498 g/cm3. Jest słabo rozpuszczalny w wodzie, ale łatwo rozpuszcza się w alkoholu, eterze i tetrachlorku węgla. Znajduje zastosowanie jako rozpuszczalnik. Działa silnie narkotycznie na ośrodkowy układ nerwowy. Dawniej używany był do narkozy, obecnie, z uwagi na dużą toksyczność, nie ma zastosowania w anestezjologii.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.