CHLORAMINY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CHLORAMINY

chlorowane kwasy sulfonowe; wykazują trwałość w stanie suchym, w roztworach wodnych uwalniają stopniowo wolny chlor. Obecność substancji organicznych przyspiesza rozpad i zwiększa stężenie chloru. Chloraminy znalazły zastosowanie do odkażania przedmiotów i pomieszczeń (roztwory 10%), do odkażania skóry rąk (1-2%).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.