CHLAMYDIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CHLAMYDIA

duża grupa bezwzględnych pasożytów wewnątrzkomórkowych, ściśle spokrewniona z bakteriami Gram-ujemnymi. Rodzaj ten obejmuje trzy gatunki patogenne dla człowieka: Chlamydia psittacl, Chlamydia trachomatis i Chlamydia pneumoniae. Chlamydie mogą być rozpatrywane jako bakterie Gram-ujemne, pozbawione jednak niektórych ważnych mechanizmów wytwarzających energię niezbędną dla procesów przemiany materii. Brak ten spowodował zaklasyfikowanie ich do grupy bakterii wewnątrzkomórkowych, gdyż mogą one przeżyć i rozmnażać się wyłącznie wewnątrz komórek ssaków.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.