CHEYNE'A-STOKESA ODDECH

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CHEYNE'A-STOKESA ODDECH

tzw. oddech okresowy, charakteryzujący się regularnie następującymi po sobie okresami bezdechów i hiperwentylacji. Przyczyny mogą być neurologiczne - niewydolność ośrodka oddechowego w rdzeniu przedłużonym oraz zaawansowana niewydolność krążenia, na skutek której dochodzi do zwolnienia przepływu krwi przez tkankę mózgową.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.