CHEMOTAKSJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CHEMOTAKSJA

proces poprzedzający fagocytozę, polegający na wędrówce fagocytów w kierunku bodźca chemicznego. Przykładem jest podążanie leukocytów w kierunku miejsca, w którym występuje proces zapalny. Bakterie i toksyny przez nie wydzielane, produkty rozpadu tkanek czy składowe układu dopełniacza, powstałe w wyniku jego aktywacji, prowadzą do gromadzenia komórek, których funkcją jest usunięcie czynników uszkadzających tkankę.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.