CHEMORECEPTORY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CHEMORECEPTORY

receptory odbierające bodźce z wnętrza organizmu. W organizmie człowieka wyróżnia się dwa typy chemoreceptorów. Jedne z nich, umiejscowione w okolicy rozgałęzienia tętnic szyjnych wspólnych (w kłębku szyjnym) oraz w łuku aorty (w kłębkach aortalnych), wrażliwe są na zmiany w przepływającej przez nie krwi tętniczej. Pobudzane są przez spadek prężności tlenu, wzrost prężności dwutlenku węgla i zmiany stężenia jonów wodorowych (zmiany pH) we krwi. Inne chemoreceptory znaleźć można w błonie śluzowej gardła, w brodawkach języka oraz w śluzówce jamy nosowej. Receptory te wrażliwe są na różne substancje chemiczne i odpowiadają za czucie smaku i węchu. Reagują one na substancje rozpuszczone w śluzie pokrywającym ich powierzchnię.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.