CHEMOKINY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CHEMOKINY

substancje wydzielane przez limfocyty T i monocyty, odgrywające rolę w odpowiedzi immunologicznej, należą do rodziny cytokin. Pobudzają chemotaksję i migrację leukocytów. Wyróżnia się cztery podgrupy chemokin, zależne od ich budowy. Ważniejsze chemokiny to: interleukina 8 (IL-8), czynnik pobudzający wzrost czerniaka, białka zapalne makrofagów, limfotaktyna.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.