CHEMIOTERAPIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CHEMIOTERAPIA

leczenie chorób za pomocą środków chemicznych. Metoda stosowana do zwalczania drobnoustrojów chorobotwórczych poprzez antybiotykoterapię oraz przez działanie innych preparatów nie będących antybiotykami, jak: leki przeciwgruźlicze, przeciwgrzybicze itp. Chemioterapia nowotworów polega na stosowaniu tzw. leków cytostatycznych, które hamują rozrost komórek. Ogólnie wyróżnia się 3 grupy leków: antymitotyki - zatrzymujące podziały komórkowe (endoksan, nitrogranulogen), antymetabolity (pochodne kwasu foliowego i puryn) oraz antybiotyki (aktynomycyna, bleomycyna).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.