CHARCOTA-MARIETOOTHA CHOROBA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CHARCOTA-MARIETOOTHA CHOROBA


postępujący zanik neuropatyczny mięśni; choroba uwarunkowana genetycznie, postępująca, przewlekła. Początkowo, u starszych dzieci, obserwuje się opadanie stóp oraz zanik mięśni kończyn dolnych. Dochodzi także do zaburzeń czucia w tym odcinku stóp objaw skarpetek, rozprzestrzeniający się w późniejszym okresie na kończyny górne. W leczeniu wykorzystuje się aparaty ortopedyczne.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.