CHARAKTER

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CHARAKTER

zespół cech psychicznych człowieka, tworzących jednolitą całość i decydujących o naszym postępowaniu względem siebie i innych ludzi.
Zobacz również, zioła CHARAKTER:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.