CEWNIKOWANIE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CEWNIKOWANIE

wprowadzanie cewnika przez otwory naturalne do jam i narządów ciała, także do naczyń krwionośnych. Cewni­kowanie dróg moczowych - odbywa się dla odprowadzenia moczu lub wykonania ba­dań kontrastowych układu moczowego (pielografia, cystografia). Cewnikowanie serca - do jam serca wprowadzany jest przez żyły lub tętnice odpowiedni cewnik w celach diagno­stycznych lub leczniczych. Wskazania diagno­styczne: dokładna ocena wad serca, anomalii rozwojowych naczyń i zastawek serca przed

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.