CEWKA MOCZOWA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CEWKA MOCZOWA

przewód odprowadza­jący okresowo mocz, będący częścią dolnych dróg moczowych. Wyróżnia się cewkę mo­czową męską i żeńską. Cewka moczowa mę­ska jest długim przewodem, który ciągnie się z dna pęcherza moczowego do przedniego końca prącia. Jej długość jest bardzo zmien­na. U dorosłego mierzy ona ok. 15-20 cm i jest zależna od stanu prącia, przez które przebie­ga. W krótkiej części początkowej cewka sta­nowi wyłącznie przewód moczowy, natomiast w pozostałej części jest ona również drogą dla nasienia. W znacznej części jest to, więc wspól­ny przewód dla moczu i nasienia, dlatego zo­stał nazwany przewodem moczowo-płciowym lub moczowo-nasiennym. Do cewki moczowej uchodzi wiele gruczołów. Są to m.in. gruczo­ły cewki moczowej, których wydzielina zwilża i chroni błonę śluzową cewki, gruczoł kroko­wy (prostata) oraz gruczoły opuszkowocewkowe. Cewka moczowa męska rozpoczyna się ujściem wewnętrznym cewki w dnie pęcherza moczowego, następnie jej krótki odcinek prze­biega w ścianie pęcherza (tzw. część śródścienna). Po przebiciu ściany pęcherza moczowego cewka przenika przez gruczoł krokowy (tzw. część sterczowa o długości 3-4cm), po czym przebija przeponę moczowo-płciową wycho­dząc na zewnątrz miednicy (tzw. część błoniasta o długości 2-3 cm). Wreszcie wnika ona do ciała gąbczastego prącia (tzw. część gąbcza­sta), stanowiąc najdłuższą część cewki moczo­wej, o długości 10-15 cm, i kończy się ujściem zewnętrznym cewki moczowej na żołędzi prą­cia. Cewka moczowa żeńska jest znacznie krótsza od męskiej. Na całej swej długości jest ona przewodem wyłącznie odprowadzającym mocz, nie zaś przewodem moczowo-płciowym jak cewka męska. Długość cewki moczo­wej żeńskiej wynosi 3-5 cm. Rozpoczyna się ona ujściem wewnętrznym cewki w pęche­rzu moczowym i przebijając przeponę moczowo-płciową kończy się ujściem zewnętrznym cewki na brodawce cewkowej w przedsionku pochwy. Niewielka długość cewki moczowej żeńskiej w stosunku do męskiej ma ważne zna­czenie kliniczne. Stwarza ona zarazkom dużo dogodniejszy dostęp do pęcherza moczowego, czego konsekwencją jest wielokrotnie częstsze występowanie zapalenia pęcherza u kobiet niż u mężczyzn.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.