CERULOPLAZMINA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CERULOPLAZMINA

oc2-globulina występu­jąca w osoczu, w stężeniu ok. 300 mg/l. Jej zabarwienie jest niebieskie, ze względu na za­wartość miedzi. Zawiera 90% znajdującej się w osoczu miedzi. Wykazuje ponadto aktyw­ność oksydazową, ale znaczenie tego faktu nie jest dotąd zbadane. Stężenie ceruloplazminy zmniejsza się w chorobach wątroby, a w szcze­gólności w chorobie Wilsona.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.