CEREBELLOPATIA NOWOTWOROWA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CEREBELLOPATIA NOWOTWOROWA

podostre zwyrodnienie móżdżku, zaliczane do zespołów paraneoplastycznych (towarzy­szących nowotworom). Pierwsze objawy po­jawiają się bardzo powoli: pojawia się ataksja kończyn górnych i dolnych, zaburzenia w od­dawaniu moczu, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, oczopląs, otępienie. Objaw Babiń­skiego jest dodatni. Potwierdzenie badaniem neurologicznym i tomografią komputerową zmian zwyrodnieniowych móżdżku może wy­przedzać nawet o kilka tygodni rozpoznanie podstawowej choroby nowotworowej. Obja­wy choroby stopniowo narastają, prowadząc do ciężkiego inwalidztwa.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.