Centuria pospolita

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


Centuria pospolita

Centaurium umbellatum), jej właściwości lecznicze znane już były w V w p.n.e.
wa, retoryki i wojskowości. Do naszych cza­sów przetrwało 8 ksiąg dotyczących medycyny: De mediana libri octo. Dzieło to obejmowa­ło całą ówczesną wiedzę medyczną i poglą­dy wielu wybitnych uczonych i lekarzy Celsus korzystał przy ich opracowywaniu ze źródeł greckich, zwłaszcza od uczonych aleksandryj­skich, tworząc jednocześnie łacińską termino­logię medyczną. Dzieło tłumaczono na wiele języków i było ono obowiązującym podręcz­nikiem medycyny aż do XVIII wieku. Najwar­tościowsza jest część poświęcona dermatologii i chirurgii, opisująca różne zabiegi operacyjne i narzędzia chirurgiczne. Rękopis De mediana libri octo został odkryty w XVw, a wydano go po raz pierwszy we Florencji w 1478r. Wyda­nie polskie ukazało się w 1889, w tłumacze­niu H. Łuczkiewicza, pt. A. Korneliusza Celsa o lecznictwie ksiąg ośmioro.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.