CENTROMER

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CENTROMER

nie barwiące się przewężenie w obrębie chromosomu, łączące chromatydy siostrzane. Skład chemiczny tego połączenia
nie został jeszcze dokładnie wyjaśniony, praw­dopodobnie jest to specjalny rodzaj DNA, związany ze specyficznymi białkami. W skład centromeru wchodzi kinetochor, służący jako przyczep mikrotubul budujących wrzeciono podziałowe. Wrzeciono to uczestniczy w roz­dzielaniu chromosomów podczas podziału komórki (w czasie podziału mitotycznego i me-jotycznego).

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.