CAMURATIEGO-ENGELMANA CHOROBA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CAMURATIEGO-ENGELMANA CHOROBA

choroba dziedziczna, w dzieciństwie objawia się bólami nóg, osłabieniem, bólami mięśniowymi i wyniszczeniem. Nasilenie objawów jest zróżnicowane. Objawy najczęściej ustępują około 30 r.ż. Zmiany chorobowe obserwowa­ne w obrazie radiologicznym to: pogrubienie powierzchni okostnowych i szpikowych, niere­gularny zarys zewnętrzny i pogrubienie punk­tów kostnienia kości długich. W wyjątkowych przypadkach dochodzi do zajęcia kości czasz­ki z objawami uciśnięcia nerwów czaszkowych. Leczenie: głównie objawowe, ewentualnie sterydoterapia.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.