CAŁKOWITA POJEMNOŚĆ PŁUC

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CAŁKOWITA POJEMNOŚĆ PŁUC

TLC (ang. total lung capacity). Część składowa badań czynnościowych płuc. TLC określa największą objętość powietrza, które mieści się w płucach. Jej wielkość zależy od siły mięśni oddecho­wych, które rozciągają wszystkie ściany klat­ki piersiowej oraz od właściwości elastycznych tkanki płucnej. TLC zmniejsza się w przypadku pogorszenia czynności mięśni oddechowych, zmniejszenia sprężystości tkanki płucnej i ścia­ny klatki piersiowej. U osób zdrowych zależ­ne jest od płci, wieku i wzrostu. Wynik badania jest zależny od współpracy z chorym
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.