CALEN

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CALEN

(129-199); właściwie Claudius Galenus. Najwybitniejszy po Hipokratesie przyrodnik i reformator nauk medycznych. Zapoczątkował nową dyscyplinę zwaną dzisiaj farmacją stosowaną. Wprowadził nowe postacie leków: proszki, wyciągi, nalewki, mazidła. Usystematyzował przepisy sporządzania leków, podał mechanizmy działania leków, czym obecnie zajmuje się farmakodynamika. Galen wydzielił w organizmie 4 podstawowe ciecze: krew, śluz, żółć i czarną żółć, a niewłaściwy skład tych cieczy uważał za przyczynę powstawania chorób.
Zobacz również, zioła CALEN:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.