BUERCERA CHOROBA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BUERCERA CHOROBA

zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń krwionośnych opisane przez amerykańskiego lekarza L. Buergera (1879-1943). Choroba głównie małych i średnich tętnic oraz żył kończyn dolnych o nieznanej etiologii. Występuje u młodych mężczyzn, najczęściej palaczy tytoniu. Zmiany chorobowe polegają na zapaleniu ściany naczyń krwionośnych, co doprowadza do zarośnięcia światła tych naczyń, następowo ich całkowitej niedrożności i zgorzeli kończyn dolnych. Objawy początkowe to uczucie zmęczenia kończyn dolnych podczas wysiłku (chromanie przestankowe), nadwrażliwość na zimno, zaburzenia czucia kończyn dolnych, zaniki mięśniowe, zaburzenia ukrwienia. W miarę rozwoju choroby pojawiają się objawy niedokrwienia kończyn dolnych, zanika tętno na obwodzie, dochodzi do martwicy palców i stóp. Często zachodzi konieczność amputacji kończyny. Leczenie: całkowite zaprzestanie palenia tytoniu, profilaktyka i leczenie wszelkich infekcji stóp, leki przeciwzakrzepowe i poprawiające przepływ naczyniowy.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.