BUCHEMA CHOROBA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BUCHEMA CHOROBA

choroba dziedziczna polegająca na przeroście kości i zmianie wyglądu żuchwy i łuków brwiowych. Pierwsze objawy pojawiają się w wieku dziecięcym, w miarę dorastania przerośnięte kości uciskają nerwy czaszkowe, porażają mięśnie twarzowe, powodują głuchotę. W obrazie rtg widoczne są poszerzone nadmiernie kości podstawy i sklepienia czaszki oraz żuchwy. Leczenie jest jedynie chirurgiczne i polega na operacyjnym uwolnieniu uciśniętych nerwów.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.