BRUDZIŃSKIEGO OBJAW

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BRUDZIŃSKIEGO OBJAW

nagłe przygięcie szyi u leżącego na wznak chorego powoduje mimowolne zgięcie kończyn dolnych w stawach kolanowych i biodrowych. Jest to jeden z charakterystycznych objawów ostrego bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, również pochodzenia gruźliczego.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.