BRUCELOZY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BRUCELOZY

zakaźne choroby odzwierzęce wywołane przez Gram-ujemne pałeczki z rodzaju Brucella. U krów, owiec i świń drobnoustroje te powodują ronienie zakaźne, a u ludzi chorobę Banga. Zarażenie następuje przez kontakt z chorym zwierzęciem. Okres wylęgania najczęściej około trzy tygodnie. Objawy, w ostrych przypadkach, to gorączka o przebiegu falistym, dreszcze, poty, bóle głowy, mięśni i stawów, powiększenie wątroby, śledziony. Postać przewlekła choroby może trwać wiele lat, z okresami zaostrzeń i remisji. Leczenie za pomocą antybiotyków. Profilaktyka polega na szczepieniu zwierząt, unikaniu picia nieprzegotowanego mleka.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.