BRODAWKI JĘZYKOWE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BRODAWKI JĘZYKOWE

znajdują się w błonie śluzowej pokrywającej grzbiet języka. Najliczniejsze są brodawki nitkowate, które występują na końcu języka, na brzegach bocznych i na grzbiecie. Brodawki grzybowate, na których znajdują się kubki smakowe, są większe i mniej liczne. Brodawki liściaste rozmieszczone są w tylnej części trzonu języka i również znajdują się w nich kubki smakowe. Najwięcej kubków smakowych, które zawierają komórki smakowe (receptory smaku) znajduje się na bocznych ścianach tzw. brodawek okolonych. Są to najmniej liczne brodawki na języku, ale zawierają najwięcej receptorów smaku.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.