BROCA PAUL

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BROCA PAUL

(1824-1880); francuski chirurg i jeden z twórców antropologii. W 1861 roku podał pierwszy anatomiczny dowód lokalizacji czynności układu nerwowego w obrębie mózgu - ośrodek mowy artykułowanej. Tzw. afazja Broca - to niepewne, niepłynne wypowiadanie słów wskazujące na uszkodzenie płata czołowego. Uszkodzenie dolnego zakrętu płata czołowego wywołuje afazję ruchową (ekspresyjną) polegającą na rozumieniu mowy, a upośledzeniu możliwości tworzenia słów. Upośledzenie dotyczy mowy i pisania.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.