BRIQUETA ZESPÓŁ

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BRIQUETA ZESPÓŁ

rodzaj nerwicy charakteryzujący się występowaniem różnych objawów somatycznych jak: bóle stawów, bóle brzucha, omdlenia, wymioty. Objawom tym często towarzyszy uczucie lęku i depresja. Chory często manipuluje otoczeniem poprzez groźby, próby samobójcze. Choroba pojawia się w wieku młodzieńczym, częściej u kobiet, może występować rodzinnie.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.