BRAMKA KONTROLNA DLA BÓLU

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BRAMKA KONTROLNA DLA BÓLU

hipoteza bramki kontrolnej dla bólu, dotyczy mechanizmu hamowania impulsów bólowych w rogach tylnych rdzenia kręgowego. Komórki rogów tylnych odbierają impulsy z nerwów czuciowych korzeni grzbietowych rdzenia, a to powoduje różnego stopnia hamowanie presynaptyczne we włóknach nerwowych będących wypustkami zwojów nerwowych rdzenia kręgowego. Zgodnie z tą teorią ośrodki mózgowe mogą modulować działanie bramki, zwiększając lub zmniejszając ilość pobudzeń przechodzących przez bramkę.




Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.