BRADYARYTMIA ZATOKOWA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BRADYARYTMIA ZATOKOWA

zespół chorego węzła zatokowego; jego cechą charakterystyczną jest wolny rytm zatokowy (poniżej 60 uderzeń serca na minutę), nieregularny ze zmiennym pojawianiem się załamków P (przedsionkowych) w obrazie EKG, często z blokiem przedsionkowo-komorowym. Choroba występuje najczęściej u starszych osób i związana jest ze stwardnieniem naczyń mięśnia sercowego. U dzieci może pojawić się po ciężkich infekcjach wirusowych, w przebiegu zapalenia mięśnia sercowego. Chory często zgłasza zawroty głowy, omdlenia, nietolerancję wysiłku fizycznego, bicia serca. Dochodzi do objawów niewydolności krążenia. Wymagane jest całodobowe monitorowanie EKG (metodą Holtera), specjalistyczne leczenie farmakologiczne, w przypadkach nie uzyskania poprawy czasami konieczna jest elektrostymulacja serca.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.