BOWENA CHOROBA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BOWENA CHOROBA

przed inwazyjna postać (tzw. rak in situ - dosłownie: rak lokalny) powierzchownego raka kolczysto komórkowego skóry. Pojedyncze lub mnogie ogniska czerwono-brunatnej barwy, łuszczące się lub pokryte strupami. Rozpoznanie choroby opiera się na podstawie biopsji i badania histopatologicznego. Leczenie polega na wycięciu chirurgicznym zmiany, krioterapii, ewentualnie napromieniowaniu rtg.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.