BOTANIKA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BOTANIKA

(gr. botane - roślina); część biologii - nauka o roślinach. Przedmiotem badań B. są rośliny oraz wszelkie zachodzące w nich procesy życiowe. W obrębie B. wydzieliło się szereg dyscyplin i specjalności jak: morfologia roślin, taksonomia roślin (systematyka), fizjologia roślin, biochemia roślin, genetyka, paleobotanika, ekologia. Szereg działów zajmuje się praktycznym wykorzystaniem osiągnięć botaniki np. rolnictwo, leśnictwo, ziołolecznictwo.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.