BOTALLA PRZEWÓD

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BOTALLA PRZEWÓD

przewód łączący tętnicę główną z tętnicą płucną opisany w 1 564 roku przez włoskiego lekarza i anatoma Botallo Leonardo, który badał układ krążenia płodu. W życiu płodowym przewód B. jest otwarty dzięki miejscowemu wytwarzaniu prostaglandyn i utrzymywaniu się niskiego ciśnienia tlenu (ok. 25mmHg). Krew wyrzucana z prawej komory płynie wówczas ze strony prawej na lewą - z tętnicy płucnej do aorty. W 1 dobie po urodzeniu przewód tętnicy ulega zamknięciu - jest to spowodowane zmianami ciśnienia w krążeniu noworodka. W pierwszych dniach życia noworodka, wskutek niedotlenienia i zamartwicy może ulec ponownemu otwarciu. U dzieci przedwcześnie urodzonych przetrwały przewód tętniczy występuje u 80% dzieci urodzonych przed 28 tyg. Może on również samoistnie zamknąć się, często jednak konieczne jest leczenie chirurgiczne. Jest to jedna z najczęstszych wrodzonych wad serca.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.