BORELIOZA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BORELIOZA

choroba z Lyme, krętkowica kleszczowa; choroba zapalna wywołana zakażeniem przez krętki Borelia burgdorferi przenoszone przez kleszcze. Rozwija się w wielu narządach skórze, mięśniach szkieletowych, układzie krwionośnym, limfatycznym, immunologicznym. Może występować w każdym wieku, u obu płci. Przebieg choroby jest kilku etapowy: I okres - stwierdza się rumień przewlekły, wędrujący, wysypkę, objawy rzekomo grypowe lub też przebieg może być całkowicie bezobjawowy; II okres - jest to wczesny okres rozsianego zakażenia przebiegający z zajęciem jednego lub kilku narządów wewnętrznych (najczęściej układ nerwowy i serce). Dochodzi do porażenia nerwu twarzowego lub innych nerwów czaszkowych, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenia osierdzia, zaburzeń rytmu serca. Często stwierdza się zapalenie jąder, wątroby, tęczówki. Zwykle jeden duży staw objęty jest procesem zapalnym. Przez cały okres choroby utrzymuje się rumień wędrujący. III okres -
dominują objawy neurologiczne - zaburzenia snu, otępienie, utrata pamięci, depresje, bóle głowy, splątanie, wyczerpanie. Często dochodzi do neuropatii ruchowych i czuciowych. Ze strony narządu wzroku stwierdza się zapalenie nerwu wzrokowego, tęczówki, rogówki, naczyń siatkówki. Występuje zapalenie maziówki stawowej, zapalenie pochewek ścięgnistych. Podstawą rozpoznania jest hodowla drobnoustrojów z płynu mózgowo-rdzeniowego i wykrycie przeciwciał przeciw krętkom w klasie IgM i IgG. Leczenie: w I okresie choroby - ambulatoryjne, w II i IM okresie konieczna hospitalizacja i leczenie odpowiednimi antybiotykami.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.