BOLUS

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BOLUS

w medycynie nazwa ta oznacza jednorazową dużą dawkę leku podawanego dożylnie. Dawniej określenie to stosowano dla leków podawanych doustnie w dużej dawce, w postaci gałki (gr. grudka, gałka) możliwej do jednorazowego połknięcia.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.